Хөдөөд явах гэж байна уу. Тэгвэл аюулгүй байдлаа хэрхэн хангаснаа дахин нэг нягтлаарай.