С.САРУУЛ

Иргэн эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлөх төлбөрийн хэмжээг танилцуулж байна. Даатгуулагч иргэн 2019 оноос хойших ЭМД-ын шимтгэлээ бүрэн төлснөөр аливаа учирч болзошгүй гэнэтийн эрсдэлээс урьдчилан сэргийлж хэрэгцээтэй эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг цаг алдалгүй авах боломж бүрдэх юм.

Эх сурвалж: www.polit.mn