Төрийн хяналт шалгалтын хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг дагалдах хуулийн төслийг өргөн барилаа

0
хуваалцах
147
үзсэн

Т.САЙХАН

Төрийн хяналт шалгалтын хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг дагалдах 80 гаруй хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл болон гүйцэтгэх засаглалд дотоод хяналт шалгалт, үнэлгээ хийх нэгжийг шинээр байгуулах хуулийн төслийг өргөн мэдүүлсэн байна. Тус хууль нь бизнес эрхлэгч, аж ахуйн нэгжүүдэд ирэх төрийн дарамт шахалтыг багасгах зорилготой аж.Тус нэмэлт өөрчлөлт батлагдснаар төр хувь хүн, хуулийн этгээдэд үзүүлж буй аливаа үйлчилгээ, түүнд тавих хяналт шалгалтын чанар дээшилж, төрийн байгууллагын хариуцлага сайжирна гэдгийг ЗГХЭГ-ын дарга Д.Амарбаясгалан цахим хуудсаараа дамжуулан мэдээлжээ.

Эх сурвалж:www.polit.mn