ҮСХ:Улсын төсвийн орлого 1.2 их наядаар өсөв

0
хуваалцах
410
үзсэн

Б.ОД

Улсын нэгдсэн төсвийн нийт орлого, тусламжийн хэмжээ 2022 оны эхний найман сарын урьдчилсан гүйцэтгэлээр 11 их наяд төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 1.2 их наяд төгрөг буюу 12 хувиар өсчээ. Үүнээс тэнцвэржүүлсэн орлого тусламжийн хэмжээ 10 их наяд төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 1.5 их наяд төгрөг буюу 18 хувиар тус тус өссөн болохыг Үндэсний статистикийн хороо өнөөдөр танилцууллаа. 

Нийт зарлага, эргэж төлөгдөх цэвэр зээлийн хэмжээ оны эхний найман сард 10.9 их наяд төгрөг болж, тэнцвэржүүлсэн тэнцэл 899.7 тэрбум төгрөгийн алдагдалтай гарчээ. Энэ нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулбал төсвийн алдагдал 142.1 тэрбум төгрөг буюу 14 хувиар буурсан үзүүлэлт юм.

Зөвхөн өнгөрсөн наймдугаар сарын үзүүлэлтийг харвал улсын төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлого, тусламж 1.3 их наяд төгрөг болж, өмнөх сараас 41 тэрбум буюу гурван хувиар буурсан бол зарлага, эргэж төлөгдөх цэвэр зээл 1.4 их наяд төгрөг болж, өмнөх сараас 125.7 (9.6 хувь) тэрбум төгрөгөөр өсжээ.

 Эх сурвалж:www.polit.mn