Докторын зэрэг хамгаална

0
хуваалцах
86
үзсэн

ШУТИС-ийн докторант Бэгз овогтой Анхбаяр "Дээд боловсролын байгууллага дахь жендерийн тэгш байдлын үнэлгээний индекс боловсруулсан нь (ШУТИС-ийн жишээн дээр)" сэдвээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2022 оны 05-р сарын 26-ны өдрийн 16:00 цагт Эрдмийн ордны 1501 тоот өрөөнд болно.

Олон улс судлал, удирдахуйн
докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл