С.САРУУЛ

Иргэд банкнаас үйлчилгээ авахдаа 69 төрлийн лавлагаа, тодорхойлолт шаардахгүй боллоо. Тодруулбал, лавлагаа, тодорхойлолтоо заавал хэвлэж, цаасан хэлбэрээр банканд өгч үйлчилгээ авдаг байсан бол одоо банкны үйлчилгээний ажилтан, эдийн засагч иргэнээс зөвшөөрөл авч, тус системээс мэдээллийг нь татаж аваад, үйлчилгээ үзүүлдэг болж байна.

Эх сурвалж: www.polit.mn