АТГ:”Шударга ёсны клуб”-ын зохион байгуулагчдыг чадавхжууллаа

0
хуваалцах
327
үзсэн

Ч.ЗОТОЛ

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн “Шударга ёсны үзэл санааг төлөвшүүлэн, олон нийтийг соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааг үе шаттай зохион байгуулж, авлигын эсрэг боловсролыг дээшлүүлэх” зорилтыг  Авлигатай тэмцэх газраас дэвшүүлсэн. Энэ хүрээнд нийслэлийн ерөнхий боловсролын зургаан сургуультай хамтран “Шударга ёсны клуб” байгуулан ажиллуулж байгаа юм.

“Шударга ёсны клуб” нь сургууль болон гэр бүлээр дамжуулан сурагч, эцэг эх, багш нарт авлигыг үл тэвчих, шударга иргэнийг төлөвшүүлэх ажлыг үр дүнтэй зохион байгуулахад туслах, түүнчлэн сургуулийн багш, сурган хүмүүжүүлэгч, ажилтан албан үүргээ гүйцэтгэхэд баримтлах ёс зүйн зарчим, хэм хэмжээг дагаж мөрдөх, багшийн мэргэжлийн нэр хүндийг хамгаалахад дэмжлэг үзүүлэх зорилготой ажиллаж байна.

Өнөөдөр тус клубыг удирдан ажиллах, зохион байгуулалт  хариуцсан  удирдах албан тушаалтнуудад авлигын эсрэг мэдлэг олгох, авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, ирээдүйн хүүхэд багачуудыг шударга, зөв иргэн болгон төлөвшүүлэхэд багш, удирдах ажилтнуудын зөв хандлага, нөлөөллийг бий болгон чадавхжуулах сургалтыг зохион байгуулж, авлигын хор, аюулыг бодит кейс, жишээн дээр тайлбарлан таниулж, асуулт, хариулт ярилцлага өрнүүлжээ. 

“Сургалтад нийслэлийн ерөнхий боловсролын 84, 24, 12, 1, 40, 32 дугаар сургуулийн 40  удирдах албан тушаалтныг хамруулсан.  Тэдэнд  ёс зүй, манлайллыг дээшлүүлэх цогц мэдлэг олгон, Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр тодорхой мэдээлэл өгсөн үр дүнтэй сургалт боллоо” гэж АТГ-аас мэдээллээ.

Эх сурвалж: www.polit.mn