2023/12/14
2609.0 USD
-9c

Сурталчилгаа Байршуулах

Мэдээ, мэдээллийн тариф

 

Дугаар Төрөл Хугацаа Үнэ
1

Үйл явдал сурвалжлах, мэдээлэл бэлтгэх,

дэлгэрэнгүй ярилцлага хийх / сэтгүүлч, зурагчин ажиллах/

24 цаг нүүр хуудсанд 1 000 000₮
2 Онцлох мэдээ 24 цаг нүүр хуудсанд    500 000₮
3 “Polit” – ийн нэг өдөр 72 цаг нүүр хуудсанд 1 000 000₮
4 Шинэ мэдээ Нэг удаа орно    200 000₮
5 Фото мэдээ 24 цаг нүүр хуудсанд    200 000₮
6 Тендер, Ажлын байрны зарлал байрлуулах 24 цаг нүүр хуудсанд    150 000₮

 

Баннер байршуулах тариф

 

Дугаар Байршил Хугацаа Үнэ
1 Дунд баннер 24 цаг нүүр хуудсанд 130 000₮
2 Хажуугын баннер 24 цаг нүүр хуудсанд 100 000₮
3 Толгой баннер 24 цаг нүүр хуудсанд 200 000₮