Ирэх оны спортын наадмын хөтөлбөрт санал авч эхэлжээ

0
хуваалцах
130
үзсэн

Б.ОД

Ирэх оны улсын хэмжээний спортын наадам, тэмцээний хөтөлбөрт санал авч эхэлсэн байна.

2023 оны спортын наадмын хөтөлбөрт багтах төрлүүдийн талаарх саналаа аймаг, дүүрэг, орон нутагт хөгжиж байгаа хүртээмж, хөгжлийн төвшнийг харгалзан спортын төрлийн жин, зай, ангиллаар судалгаа, боловсруулалт хийж албан бичгээр ирүүлэх боломжтой юм. 

Мөн улсын хэмжээний аварга шалгаруулах тэмцээнийг өсвөр үе, залуучууд, насанд хүрэгчид, ахмадын ангиллаар 2023 онд  аймаг, нийслэл, хот, дүүрэгт зохион байгуулах  талаарх саналаа спортын төрлийн хөгжил, (шинэ тутамд хөгжиж буй спортын төрөл)-ийг тодорхой суурь судалгаа дээр бодит тоон мэдээлэл болон тухайн аймаг, нийслэл, дүүргийн Биеийн тамир, спортын газар, хороодтой  зөвшилцөлд хүрсэн байх зарчмыг баримтлан түүн дээр тулгуурлан саналыг ирүүлэхийг дурджээ. 

Түүнчлэн 2023 оны наадмын нэгдсэн зааварт болон улсын хэмжээнд зохион байгуулах улсын аварга шалгаруулах нэгдсэн хуваарьт Биеийн тамир, спортын тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.3 дахь заалтын хэрэгжилтийг ханган хоёр тал (аймаг, нийслэл, дүүргийн болон спортын холбоод)-ын саналын үндэслэл, үр дүнд тулгуурлан тогтооно гэж  Биеийн тамир, спортын улсын хорооноос мэдээллээ.

Эх сурвалж:www.polit.mn