Архивын зарим үйлчилгээ E-Mongolia–д нэмэгдлээ

0
хуваалцах
141
үзсэн

Б.ДОЛЖИНЖАВ

Цахим үйлчилгээний нэгдсэн систем E-Mongolia-д  Нийслэлийн архивын газрын 13 үйлчилгээ шинээр нэмэгдлээ.  Эдгээр үйлчилгээний талаарх мэдээллийг хүргэж байна.

1.Ажилласан жил тодорхойлох архивын лавлагаа

2.Орон сууц эзэмших эрхийн бичгийн лавлагаа олгох

3.Төрийн архивт баримт байхгүй тодорхойлолт олгох

4.Нотариатын лавлагаа олгох

5.Тогтоол захирамжийн лавлагаа олгох

6.Цалингийн лавлагаа олгох

7.Ерөнхий боловсролын сургуулийн шалгалтын лавлагаа олгох

8.Орон нутгаас шилжиж ирсэн тухай лавлагаа олгох

9.Шүүхийн шийдвэрийн лавлагаа олгох

10.Акт дүгнэлтийн лавлагаа олгох

11.Нас барсны бүртгэлийн лавлагаа олгох

12.Банк санхүүгийн лавлагаа олгох

13.Цагаатгалын лавлагаа олгох зэрэг үйлчилгээнүүдийг E-Mongolia-с авах боломжтой боллоо.

Эх сурвалж:www.polit.mn