Зууны нэг өдөр
Дивали баярын өдөр
2020-10-19 17:09
Цахим “Зууны мэдээ” www.zms.mn сайт энэ өдрийн түүхийг өгүүлдэг “Зууны нэг өдөр” булангаараа дэлхийн түүхэнд аравдугаар сарын 19-нд болсон үйл явдлуудаас онцлон хүргэж байна.
Энэ өдөр дэлхийн түүхнээ: 10 сарын 14
2020-10-14 08:00
1851 онд Лондонд мэдээллийн агентлаг Reuter үүсгэн байгуулагджээ.
Тува улс ОХУ-ын бүрэлдэхүүнд орсон өдөр
2020-10-13 07:55
Цахим “Зууны мэдээ” www.zms.mn сайт энэ өдрийн түүхийг өгүүлдэг “Зууны нэг өдөр” булангаараа дэлхийн түүхэнд аравдугаар сарын 13-нд болсон үйл явдлуудаас онцлон хүргэж байна.
Харааны дэлхийн өдөр
2020-10-12 12:15
Цахим “Зууны мэдээ” www.zms.mn сайт энэ өдрийн түүхийг өгүүлдэг “Зууны нэг өдөр” булангаараа дэлхийн түүхэнд аравдугаар сарын 12-нд болсон үйл явдлуудаас онцлон хүргэж байна.
Хүрээлэн буй орчны олон улсын баяр
2020-10-06 12:17
Цахим “Зууны мэдээ” www.zms.mn сайт энэ өдрийн түүхийг өгүүлдэг “Зууны нэг өдөр” булангаараа дэлхийн түүхэнд аравдугаар сарын 6-нд болсон үйл явдлуудаас онцлон хүргэж байна.
Дэлхийн багш нарын өдөр
2020-10-05 12:30
Цахим “Зууны мэдээ” www.zms.mn сайт энэ өдрийн түүхийг өгүүлдэг “Зууны нэг өдөр” булангаараа дэлхийн түүхэнд аравдугаар сарын 5-нд болсон үйл явдлуудаас онцлон хүргэж байна.
Орчуулагчдын олон улсын өдөр
2020-09-30 13:57
Цахим “Зууны мэдээ” www.zms.mn сайт энэ өдрийн түүхийг өгүүлдэг “Зууны нэг өдөр” булангаараа дэлхийн түүхэнд есдүгээр сарын 30-нд болсон үйл явдлуудаас онцлон хүргэж байна.
Зүрхний дэлхийн өдөр
2020-09-29 08:00
Цахим “Зууны мэдээ” www.zms.mn сайт энэ өдрийн түүхийг өгүүлдэг “Зууны нэг өдөр” булангаараа дэлхийн түүхэнд есдүгээр сарын 29-нд болсон үйл явдлуудаас онцлон хүргэж байна.
Галзууралтай тэмцэх  олон улсын өдөр
2020-09-28 08:00
Цахим “Зууны мэдээ” www.zms.mn сайт энэ өдрийн түүхийг өгүүлдэг “Зууны нэг өдөр” булангаараа дэлхийн түүхэнд есдүгээр сарын 28-нд болсон үйл явдлуудаас онцлон хүргэж байна.
Дэлхийн далай тэнгисийн өдөр
2020-09-27 08:00
Цахим “Зууны мэдээ” www.zms.mn сайт энэ өдрийн түүхийг өгүүлдэг “Зууны нэг өдөр” булангаараа дэлхийн түүхэнд есдүгээр сарын 27-нд болсон үйл явдлуудаас онцлон хүргэж байна.
Сонсголгүй хүмүүсийн олон улсын өдөр
2020-09-26 08:00
Цахим “Зууны мэдээ” www.zms.mn сайт энэ өдрийн түүхийг өгүүлдэг “Зууны нэг өдөр” булангаараа дэлхийн түүхэнд есдүгээр сарын 26-нд болсон үйл явдлуудаас онцлон хүргэж байна.
Марсель Депре түүхэнд анх удаагаа утсаар цахилгаан дамжуулав
2020-09-25 08:00
Цахим “Зууны мэдээ” www.zms.mn сайт энэ өдрийн түүхийг өгүүлдэг “Зууны нэг өдөр” булангаараа дэлхийн түүхэнд есдүгээр сарын 25-нд болсон үйл явдлуудаас онцлон хүргэж байна.
Швейцарийн усан үзмийн баяр
2020-09-24 11:52
Цахим “Зууны мэдээ” www.zms.mn сайт энэ өдрийн түүхийг өгүүлдэг “Зууны нэг өдөр” булангаараа дэлхийн түүхэнд есдүгээр сарын 24-нд болсон үйл явдлуудаас онцлон хүргэж байна.
Авто машингүй дэлхийн өдөр
2020-09-22 07:00
Цахим “Зууны мэдээ” www.zms.mn сайт энэ өдрийн түүхийг өгүүлдэг “Зууны нэг өдөр” булангаараа дэлхийн түүхэнд есдүгээр сарын 22-нд болсон үйл явдлуудаас онцлон хүргэж байна.
Олон улсын энх тайвны өдөр
2020-09-21 07:00
Цахим “Зууны мэдээ” www.zms.mn сайт энэ өдрийн түүхийг өгүүлдэг “Зууны нэг өдөр” булангаараа дэлхийн түүхэнд есдүгээр сарын 21-нд болсон үйл явдлуудаас
Фердинанд Магеллан дэлхийг тойрох аяндаа гарав
2020-09-20 12:54
Цахим “Зууны мэдээ” www.zms.mn сайт энэ өдрийн түүхийг өгүүлдэг “Зууны нэг өдөр” булангаараа дэлхийн түүхэнд есдүгээр сарын 20-нд болсон үйл явдлуудаас онцлон хүргэж байна.